Yearly Archives: 2016

16Haz/16

PLC nedir, ne işe yarar?

PLC NEDİR?plc

Programmable Logic Controller(Programlanabilir Lojik Kontrolcü) ifadesinin kısaltılmışı olan PLC’ler, günümüzde kumanda ve otomasyon sistemlerinin en vazgeçilmez elemanıdır.

PLC’ler giriş ve çıkış uçları vardır. PLC, giriş uçlarına bağlanan algılayıcılardan(buton, anahtar, sensör vs) aldığı bilgiyi, kendine verilen programa göre işleyen ve sonuçlarını çıkışlarına bağlı iş elemanlarına(röle, kontaktör, selonoid valf, motor vs) aktaran bir mikrobilgisayar sistemidir.

PLC’lerin giriş-çıkış sayılarına göre birçok modeli vardır. Yapılacak sistemin büyüklüğüne göre PLC seçimi yapılır. PLC’lerdeki mevcut giriş çıkış sayısı yetmiyorsa genişleme modülleri ile ek giriş-çıkışlar elde edilebilir.

Piyasada birçok PLC markası olmasına rağmen temel programlama mantığı aynıdır. PLC’leri programlayabilmek için klasik kumanda sistemlerini bilmek gereklidir.

NEDEN PLC KULLANILIYOR?

Klasik kumanda ile yapılan kumanda sistemleri, kompleks otomayon sistemlerini kontrol etmede yetersiz kalması, sık arıza yapması, fazla yer kaplaması gibi olumsuzluklardan dolayı yeni çözümler aranmıştır. Mikrodenetleyici teknolojinde gelişmeler ile birlikte içinde mikrodenetleyici bulunan PLC cihazları geliştirilmiştir. Böylece klasik kumanda ile çok karmaşık ve sık arıza yapan sistemler yerine, daha basit, az yer kaplayan, düşük maliyetli, güvenilir, az arıza yapan ve daha esnek kumanda sistemleri yapılmaktadır.

PLC’NİN KULLANIM ALANLARI

PLC’ler otomotiv, kimya, imalat gibi endüstrinin her alanında kullanılmaktadırlar. PLC’ler saha dediğimiz çalışma alanındaki (Örneğin bir fabrika) değişiklikleri çeşitli sensör ve ölçme araçları ile algılar, hafızasına yüklenmiş program dahilinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra çıkış elemanlarına komutlar göndererek gerekli işlemleri yapar.

[SWF] Sunu2.swf, 641, 509 [/SWF].

Örneğin, bir dolum tesisinde yürüyen banttan geçen şişeler bir sensör yardımı ile algılanıp doldurulduktan sonra kapakları basılabilir. Aşağıdaki videoda, böyle bir saha uygulamasının(proses) simülasyonu verilmiştir.
NOT: Bu prosesin detaylı anlatımını, 77.örneğimizde  bulabilirsiniz

PLC üç farklı metod ile programlanabilir

1-STL

2-LADDER

3-FBD

STL:Bu yöntemde PLC‟nin türüne ve markasına göre aynı işlevi gören fakat yazılım şeklinde küçük farklılıklar olan komutlar kullanılır. Bir komut yapılan işlemi belirten Memory ve üzerinde işlem yapılan hafıza alanlarını gösteren operantlardan oluşur. Bu yöntem cihazın, makina koduna en yakın gösterim şekli olduğundan çok geniş programlama imkanları sunar. STL yöntemi bilgisayar teknolojisine yatkın kişilere hitap eder.

LADDER:Bu yöntemde , röle ve kontaktörlerlerle yapılan klasik kumanda devrelerinin çizimlerine benzeyen grafiksel bir programlama şeklidir. Ladder plan gerçek elektrik devrelerinde olduğu gibi bir enerji kaynağından kontaklar aracılığıyla akan enerjiyi sembolize etmek şeklinde kullanıcıya kolay gelebilecek bir programlama mantığına sahiptir. Ladder programında sol tarafta gösterilen dikey çizgi enerji kaynağını gösterir. Kapalı kontaklar enerji akışına izin verirken açık kontaklar enerji akışına izin vermezler. Ladder plan yöntemi daha çok elektrik eğitimi almış kişiler ve yeni başlayanlar için uygundur.

FBD:Bu yöntem, lojik kapıların kullanımına dayanan ve şematik bir gösterim şekli sunan programlama şeklidir. Burada kullanılan lojik semboller kutular şeklinde gösterilir. Sembollerin sol tarafında giriş sinyalleri, sağ tarafında ise çıkış sinyalleri bulunur. Bu yöntem dijital elektronik eğitimi almış kişilerce daha rahat kullanılabilir.