Plc programlamada Bit-Bayt-Word-Double Word Kavramları

PLC PROGRAMLAMADA BİT-BAYT-WORD-DOUBLE WORD KAVRAMLARI

Plc programlamada Bit-Bayt-Word-Double Word Kavramları karşımıza çıkmaktadır. PLC’lerin çalışma mantığını öğrenirken karşımıza çıkacak bu kavramları inceleyelim.

Bit: 0 ve 1 sayılarının her birine 1 bit denir. 0 veya 1
Bayt: 8 bitlik bilgiye 1 bayt denir. 000000000 ile 11111111 arası değer alır.
Word: 2 baytlık bilgiye word denir. Başka bir ifade ile 16 bit, 1 word’dür 0000000000000000 ile 1111111111111111 arası değer alır.
Double-word: 2 wordluk bilgiye double-word denir. Başka bir ifade ile 4 baytlık(32bit) bilgi 1 doubleword’dür. 00000000000000000000000000000000 ile  11111111111111111111111111111111

SAYI SİSTEMLERİ

Binary(İkilik) Sayı Sistemi: 0 ve 1 sayısının kullanıldığı tabanı 2 olan sayı sistemidir. Dijital elektronikte en sık kullanılan sayı sistemdir. Örnek: (101101)2  şeklinde gösterilir. 1 ve 0 lardan oluşan her sayıya 1 dijit denir.

Octal(Sekizlik) Sayı Sistemi: 0-1-2-3-4-5-6-7 sayılarının kullanıldığı tabanı 8 olan sayı sistemidir.

Desimal(Onluk) Sayı Sistemi: 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 sayılarının kullanıldığı tabanı 10 olan sayı sistemidir. Günlük hayatta kullandığımız sayılar onluk sistemdedir.

Hexadesimal(Onaltılık) Sayı Sistemi: Hexadesimal sayı sisteminin tabanı 16’dır. 0…………15 arası sayılar kullanılır. 0….9 arası rakamlar aynı şekilde kullanılırken 10 yerine A, 11 yerine B, 12 yerine C, 13 yerine D, 14 yerine E, 15 yerine F harfi kullanılır.

SAYI SİSTEMLERİNİN BİRBİRİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Sayı sistemlerini bazen birbirlerine dönüştürmek gerekebilir. Sayı sistemleri normalde matematik işlemler kullanılarak birbirine dönüştürülür. Bu matematiksel işlemler hem internette hem de birçok kaynakta anlatılmaktadır. Bu matematiksel işlemler bazen uzun ve sıkıcı olabilir. Bizim amacımız pratiklik olduğu için bu konuda da çok pratik bir çözüm sunuyoruz.

Sayı sistemlerini birbirine dönüştürmek için pic programlama için kullandığımız PARSİC programını kullanacağız. Parsic hakkında detaylı bilgiyi www.kolaypic.com dan elde edebilirsiniz.